Thư viện Video

Bệnh viện đa khoa Nông Cống - Lễ kỷ niệm 61 năm ngày thầy thuốc Việt Nam