Dịch vụ bảo hiểm

Bảo hiểm y tế

Là một bệnh được phép đăng ký bảo hiểm ban đầu tại Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn áp dụng chính sách bảo hiểm y tế cho người bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế về thanh toán bảo hiểm.

Đăng lúc 9 năm trước · 456 lượt xem

Bảo hiểm phi nhân thọ

Nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cũng như tiện thanh toán bảo hiểm cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn đã ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ Bảo lãnh Viện phí dành cho các chủ thẻ thuộc chương trình bảo hiểm sức khỏe của các công ty Bảo Hiểm

Đăng lúc 9 năm trước · 354 lượt xem