Thông tin tuyển dụng

Đăng lúc 1 năm trước · 820 lượt xem

BVĐK huyện Nông Cống thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức lần 2 năm 2021

BVĐK huyện Nông Cống thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức lần 2 năm 2021

Đăng lúc 9 tháng trước · 89 lượt xem

Thông báo danh mục ôn tập

Danh mục ôn tập kỳ xét tuyển viên chức lần 2 năm 2021

Đăng lúc 9 tháng trước · 55 lượt xem

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUỆN NÔNG CỐNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN 2 NĂM 2021

Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống có nhu cầu tuyển dụng viên chức, hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000

Đăng lúc 1 năm trước · 124 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 330 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 632 lượt xem