BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NÔNG CỐNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Đăng lúc: 00:00:00 08/11/2022 (GMT+7)

 Hình ảnh       

    

1111.jpg
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NÔNG CỐNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống có nhu cầu tuyển dụng viên chức, hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 với số lượng cụ thể như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng: 42 người

1.Vị trí tuyển dụng:

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):                                 10 người

+ Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23)                               02 người

+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)                         03 người

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)                         14 người

+ Kỹ thuật viên y hạng III (V.08.07.18)                     02 người

+ Kỹ thuật viên y hạng IV (V.08.07.19)                     01 người

+ Hộ sinh hạng III (V.08.06.15)                                 01 người

+ Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)                                01 người

+ Công tác xã hội  (01.003)                                      01 người

+ Tổ chức hành chính nhân sự (01.003)                  01 người

+ Kế toán viên (06.031)                                             03 người

+ Công nghệ thông tin (V11.06.14, hạng III):            01 người

+ Công nghệ thông tin (V 11.06.15 hạng IV):            01 người

         + Nhân viên sửa chữa điện nước, bảo trì thiết bị:     01 người.

2. Số lượng vị trí việc làm cần xét tuyển (phỏng vấn): 13 vị trí

3. Tiêu chuẩn, Điều kiện.

Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015. Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa

Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015. Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng Dược trở lên

Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015. Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng.

Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015. Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng.

Hộ sinh hạng III (V.08.06.15): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015.Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa

Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015. Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa, sản nhi.

Công tác xã hội (01.003): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 Yêu cầu tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành công tác xã hội.

Tổ chức hành chính nhân sự (01.003) Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021. Yêu cầu tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị nhân lực thương mại, bác sỹ đa khoa, hành chính.

Kế toán viên (06.031): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh kế toán viên theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 .Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành  kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Công nghệ thông tin (Quản trị viên hệ thống hạng III): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theoThông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 tốt nghiệp đại học ngành đúng đào tạo về công nghệ thông tin: Tin học, điện tử tin học, CNTT, (hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin như: Sư phạm tin học, Điện tử viễn thông)

Công nghệ thông tin (Quản trị viên hệ thống hạng IV): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theoThông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành đúng đào tạo về công nghệ thông tin: Tin học, điện tử tin học, CNTT, Công nghệ truyền thông, tin học ứng dụng, (hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin như: Sư phạm tin học, Điện tử viễn thông)

Nhân viên sửa chữa điện, nước, bảo trì thiết bị: Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

II. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 24/8 đến hết ngày 23/9/2021 Buổi sáng từ 7h 30 phút đến 11h30 phút; buổi chiều từ 13h30 phút đến 17 h 00 phút các ngày làm việc trong tuần (Mẫu số 01 theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP)

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống Tiểu khu Tập Cát 1, Thị trấn Nông Cống huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa SĐT: 0989852424, 0982436122. III. Hình thức, Nội dung xét tuyển thời gian địa điểm xét tuyển.

- Hình thức: Phỏng vấn

- Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

Thời gian xét tuyển dự kiến: Tháng 10 năm 2021

 Địa điểm: Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa .Nơi nhận:

- Báo Thanh Hóa(đăng tin)

- Cổng thông tin BVĐK Nông Cống

- Lưu: VT, TCCB

GIÁM ĐỐC 

( Đã ký )
Nguyễn Văn Tuấn


 

 

Chi tiết xem tại file đính kèm : tdung.rar

 tdung.rar