Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Nông Cống thông báo : CÔNG VĂN MỜI CHÀO GIÁ

Đăng lúc: 08:31:59 16/03/2023 (GMT+7)

Kính gửi : các nhà cung cấp HCXN, SPCĐ trên địa bàn toàn quốc. Để phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị. Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống có nhu cầu mua sắm gói thầu mua vật tư y tế, HCXN phục vụ công tác chuyên môn (chi tiết hàng hóa cỏ phụ lục kèm theo). Bệnh viện kính đề nghị các công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh có chức năng kinh doanh các hàng hóa theo danh mục tại phụ lục đính kèm, gửi bảo giá chào hàng về Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, Địa chỉ: Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Yêu cầu báo giá gửi trước ngày 20/03/2023. Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh. Trân trọng !

335450940_524653303154773_8284908700379311148_n.jpg335541743_581496350677890_3145909705815575848_n.jpg335481747_679954127149611_7582624840382302425_n.jpg335450945_697891218743609_6851503871582979279_n.jpg335471380_220658920626625_388834122712456918_n.jpg335464420_502490098558749_4343424983193989830_n.jpg335506383_728334022033151_269199756396897258_n.jpg335593932_718151706677838_7582824396376342531_n.jpg335439019_1265448901074019_5972425196990888013_n.jpg335489380_589475946542641_1546942599141875069_n.jpg335579814_188222223938570_5388504656628148779_n.jpg335442801_738441727665179_8416488943571770501_n.jpg