BVĐK Huyện Nông Cống thông báo : CÔNG VĂN MỜI CHÀO GIÁ

Đăng lúc: 08:35:20 18/04/2023 (GMT+7)

Kính gửi : Các nhà cung cấp thiết bị vật tư y tế trên địa bàn toàn quốc

342060061_260049789801521_4428498634196475599_n.jpg342035041_537495881878449_1334388233687457482_n.jpg